Haderslev Indre Mission · Torsdagsmøderne

Torsdagsmøderne

Torsdage mødes unge, voksne og seniorer til torsdagsmøderne. Møderne er meget forskellige men de bærende elementer er forkyndelse, lovsang, fællesskab og kaffe. Fokus er på at vi sammen skal lære Jesus bedre at kende og blive opbygget i troen på ham.  

 

Møderne forgår i Ansgars store mødesal kl. 19.00-21.00. 
Den sidste torsdag i hver måned mødes vi til bibelkreds rundt om i hjemmene eller i missionshuset - se mere om Bibelkreds her

8 gange om året er der Messy Church om torsdagen og der starter programmet kl. 16.30 - og slutter med aftensmad kl. 18.10 - se mere om Messy Church her

Se mere om de enkelte møder i kalenderen

 

Efterårets tema er: Apostlenes Gerninger

Når man sidder i kirken søndag formiddag eller i missionshuset torsdag aften, kan det hele virke så enkelt og min frimodighed gevaldig stor. Vi er en dejlig flok, der glæder os over vores kristne fællesskab og den gode forkyndelse, og selvfølgelig skal vi ”gå ud i alverden og gøre venner, kolleger og naboer til Jesu disciple”. Men allerede når vi kører hjem, kan en vis håbløshed sommetider ramme os: Vi er alligevel så få og små, så hvordan skal det dog kunne lade sig gøre at nå om ikke til jordens ende, så bare til vore børn, søskende eller kolleger?

Her er det godt at tage fat på Apostlenes Gerninger! Dette skrift er nemlig noget særligt i Det Nye Testamente, fordi det beskriver kristendommens udbredelse fra Jerusalem og ”lige til jordens ende”, som det udtrykkes i ApG 1, 8.

Lykkeligvis læser vi allerede i ApG 2 om pinsedagen med Helligåndens udgydelse, og hvilke fantastiske følger, det fik. De kristne udgjorde samlet set en særdeles lille flok, langt færre end vi er her i dagens Danmark, men de stillede sig til rådighed som Helligåndens redskaber.

Det blev jul én gang, det blev påske én gang, men det må blive pinse i hver generation, (citat af Chr. Bartholdy), skal vi høre om i september Det er måske det tætteste, vi kommer på en ”opskrift” på, hvad der gør os til gode trosvidner. Det bliver vi, når Helligånden gør Jesus og hans gerning levende for os, når vi selv møder den levende Kristus, så vore omgivelser møder et ”levet kristenliv” og ikke en teoretisk forkyndelse.

Lige præcis dette tages også op sidst på året med emnet: Mission er liv! (Er det derfor, det er svært at missionere for sine nærmeste?). For ja – det er jo ofte svært!

Måtte efterårets møder og øvrige arrangementer hjælpe os til at blive og forblive gode trosvidner! Velkommen til enhver!

På programudvalgets vegne

Gunvor Lundsgaard

Bibelord fra JesusNet

    • Haderslev IM
    • Haderslev Missionshus
    • Højgade 1
    • 6100 Haderslev