Haderslev Indre Mission · Eftermiddagsmøderne

Eftermiddagsmøderne

Eftermiddagsmøderne forgår den sidste onsdag i hver måneden. Mange forskellige emner behandles, men de bærende elementer er forkyndelse, sang, fællesskab og kaffe. Fokus er på at vi sammen skal lærer Jesus bedre at kende og blive opbygget i troen på ham.

 

Møderne foregår i Ansgars store mødesal den sidste onsdag i hver måned kl. 14.45-16.30. Se mere om de enkelte møder i kalenderen. 

 

Vel mødt!

Bibelord fra JesusNet

    • Haderslev IM
    • Haderslev Missionshus
    • Højgade 1
    • 6100 Haderslev