Haderslev Indre Mission · Torsdagsmøderne

Torsdagsmøderne - FORÅR

Torsdage mødes unge, voksne og seniorer til torsdagsmøderne. Møderne er meget forskellige men de bærende elementer er forkyndelse, lovsang, fællesskab og kaffe. Fokus er på at vi sammen skal lære Jesus bedre at kende og blive opbygget i troen på ham.  

 

Møderne forgår i Ansgars store mødesal kl. 19.00-21.00. 
Den sidste torsdag i hver måned mødes vi til bibelkreds rundt om i hjemmene eller i missionshuset - se mere om Bibelkreds her

8 gange om året er der Messy Church om torsdagen og der starter programmet kl. 16.30 - og slutter med aftensmad kl. 18.10 - se mere om Messy Church her

Se mere om de enkelte møder i kalenderen

 

Forårets tema er: Redning og Frelse

Halvårstemaet er fra Indre Missions såkaldte „Forkyndelses-kostcirkel”, som vi i programudvalget jævnligt har taget emner fra. Det er vigtigt med en varieret kost til vore måltider: grøntsager, fisk, kød, brød og mælk, og det er ligeså vigtigt med en sund, åndelig kost i vores kristenliv!

Men er „redning og frelse” ikke stort set det samme? Joh, langt på vej!

At redde nogen/noget betyder, at bringe nogen ud af en (livs)farlig situation eller at forhindre, at noget forsvinder. Det er ofte noget særdeles konkret, vi alle kan udføre, hvis muligheden opstår.

Ordet frelse er, som mange vil vide, oprindelig en sammentrækning af ordet „frihalse”, dvs. at tage en slaves halslænke af i forbindelse med dennes frigivelse. Men ordet frelse har også en anden betydning, nemlig at blive udfriet af synd, lidelse og død ved guddommelig indgriben. Her er der tale om noget større end en almindelig redning; kun Gud kan foretage en guddommelig indgriben – og det gjorde han via sin elskede søn, Jesus!

Mon ikke vore forskellige talere i øvrigt vil give os mange nye facetter på ordene „redning og frelse”? Mange emner kunne måske iøvrigt lyde mere spændende? Til gengæld kan vist intet emne være vigtigere end vores åndelige redning, vores frelse fra fortabelsen til et evigt liv sammen med Kristus? Går vi til førnævnte kostcirkel, er dette vist den allersundeste basiskost!

Ud over halvårstemaet har bestyrelsen ønsket, at vi skal have i alt 4 aftener om „Ægteskab og familieliv”. Alle, der lever alene, er naturligvis også velkomne og kan måske også få noget ud af disse aftener. Men det ER ægteskab og familieliv, der vil være i fokus, hvilket vi ikke har prøvet i mange, mange år. Der vil blive stillet små opgaver/øvelser, man skal drøfte som par; man vil dog ikke blive bedt om at dele noget personligt i plenum! De første to af disse aftener får vi dette halvår; de to sidste aftener er planlagt til at skulle følge i foråret 2021.

Stort velkommen til alle!

På programudvalgets vegne

Gunvor Lundsgaard

Bibelord fra JesusNet

    • Haderslev IM
    • Haderslev Missionshus
    • Højgade 1
    • 6100 Haderslev